نمایندگان مجوز

 

نمایندگان مجوز

 

 
خانم سعیده امیری پری
 
سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:
​​​​​​​
 • کارشناسی اقتصاد بازرگانی
 • کارشناسی ارشد اقتصاد محض
مدارک حرفه‌ای:
​​​​​​​
 • اصول بازار سرمایه
 • تحلیل گری بازار سرمایه
 • عرضه و پذیرش
 • معامله گری اوراق بهادار
 • معامله گری بورس کالا
 • مدیرسبد اوراق بهادار
سوابق حرفه‌ای:

 • کارشناس سرمایه گذاری بانک سامان
 • معامله گر اوراق بهادار شرکت کارگزاری تدبیر سرمایه
 • تحلیل گر بازار سرمایه شرکت سبدگردان هدف
 • کارشناس سرمایه گذاری بانک گردشگری
خانم مرضیه نوروزی
سوابق تحصیلی:
​​​​​​​
 • کارشناسی ارشد مهندسی مالی -ریسک
مدارک حرفه‌ای:
​​​​​​​​​​​
 • ​​​​​​​گواهینامه ی تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه ی معامله گری بورس اوراق
 • گواهینامه ی معامله گری بورس کالا
 • گواهینامه ی معامله گری بورس انرژی
 • گواهینامه ی معامله گری بورس مشتقه
 • گواهینامه ی اصول بازار سرمایه
مدارک حرفه‌ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​معامله گر اوراق بهادر کارگزاری ساوآفرین
 • کارشناس مدیریت ریسک عملیاتی بیمه سامان
 • پژوهشگر ریسک در لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم
 • تحلیل گر سبدگردان آمیتیس
حسین عواطفی فاضل
سمت: حسابدار

سوابق تحصیلی:​​​​​​​
​​​​​​​
 • کارشناسی حسابداری بازرگانی
سوابق حرفه‌ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​شرکت رایان محاسب بیلان کارشناس پشتیبانی
 • شرکت فولاد ستون سازه حسابدار مالی
 • شرکت ایران هنکوک رئیس حسابداری
 • بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور رئیس حسابداری
 • سامانه های کاربردی کلان همگام کارشناس پشتیبانی
 • شرکت رایان تشخیص طب رئیس حسابداری