مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی

مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی

عمده‌ترین مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی شرکت آمیتیس برای سرمایه‌گذاران را به شرح زیر است:
​​​​​​​
  • مدیریت کارآمد و اثر‌بخش در سبد دارایی ها با استفاده از ساز ‌و‌کار علمی
  • مدیریت ساختاری سبد دارایی ها متناسب با درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران
  • پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقلائی سبد دارایی ها
  • کاهش ریسک سوء مدیریت در سبد دارایی ها به واسطه تعدد نهادهای ناظر
  • مدیریت وجوه نقد راکد شرکت‌ها با حفظ درجۀ نقدشوندگی سبد دارایی ها متناسب با نیاز شرکت‌ها
  •  شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری