اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

رییس هیئت مدیر
​​​​آقای علی رستگار مقدم اعتمادی
سوابق تحصیلی:

 • فوق لیسانس حسابداری
 • لیسانس حسابداری
سوابق حرفه ای:
​​​​​​​

 • کارگزاری دانایان پارس (آریا بورس) – مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • شرکت کارگزاری بانک انصار (پارس گستر خبره) - مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر – مدیر سرمایه گذاری
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر - مدیر امور سهام
 • تدریس دروس مختلف رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی
نایب رییس هیئت مدیر
​​​​​​​​​​​​​​آقای حسن کدخدا
سوابق تحصیلی:
​​​​​​​
 • فوق لیسانس مدیریت مالی
 • لیسانس حسابداری
سوابق حرفه ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​کارگزاری دانایان پارس(آریا بورس) – عضو هیئت مدیره
 • بانک گردشگری – مدیر مالی
 • شرکت سرمایه گذاری آتیه تابان نوین - معاون مالی و اداری
 • بانک اقتصاد نوین - مسئول کنترل های داخلی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
​​​​​​​آقای محمد آشفته پور
سوابق تحصیلی:
​​​​​​​
 • فوق لیسانس حسابداری
 • لیسانس حسابداری​​​​​​​
سوابق حرفه ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) – معاون مالی و اداری
 • شرکت صنایع غذایی آریا فودان – مدیر مالی
 • شرکت رایان تشخیص طب – مشاور مالی
 • شرکت سایپا پرس – مشاور مالی (بهای تمام شده)
 • شرکت سیمان ساوه – مشاور مالی (بهای تمام شده)
 • شرکت نوسازان منطقه 12 شهر تهران - معاون مالی و اداری
 • شرکت امرسان- رییس حسابداری
 • شرکت کشت و صنعت گلبرگ – مدیر مالی