درباره ما

معرفی شرکت سبدگردان آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص)، پس از اخذ موافقت اصولی و مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت شماره 534904 در تاریخ 19/09/1397 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شد. شرکت در تاریخ 26/09/1397 با شماره ثبت 11622 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ثبت رسید. سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت برابر 20 میلیارد ریال می‌باشد. سهامداران عمده شرکت، آقایان علی رستگار مقدم اعتمادی، حسن کدخدا، محمد آشفته‌پور، فرزاد حسنی، محمد مسعود عابد خراسانی هستند.

معرفی امین شرکت سبدگردان آمیتیس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و پس از كسب مجوز تأسیس از جامعه مزبور طی شماره 13919 به تاریخ 29/2/1381 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات تجاری تهران بعنوان مؤسسه انتفاعی غیر تجاری به ثبت رسید و طی پروانه كار حرفه‌ای صادره از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 721083 مجاز به انجام كلیه خدمات حرفه‌ای مرتبط گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از مؤسسات معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و در گروه “یک” بوده و رتبۀ مؤسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه “الف” می باشد ، همچنین اطلاعات تکمیلی مؤسسه در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

درآمد و منافع حاصل ازفرآیند سبدگردانی 

کارمزد ثابت:
کارمزد به صورت درصد بسیار کمی از دارایی مشتری به صورت روز شمار محاسبه می شود.

اهداف شرکت

 
تلاش برای ارتقاء سطح ثروت و رفاه افراد جامعه‌ی هدف از طریق هدایت پس‌انداز‌های آنان به سوی بازار سرمایه، خلق ارزش برای کلیه ذینفعان اعم از سهامداران، کارمندان، مشتریان و ...، برند سازی موفق در قالب عملکرد حرفه‌ای و منصفانه و کمک به افزایش سطح کارایی بازار سرمایه از اهداف شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان می‌باشد.
 

ارزش های شرکت

وفاداری به اصول اخلاق حرفه‌ای
 پایبندی و اتکا به دانش تخصصی و کار کارشناسی
بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
شفافیت مالی و عملکردی
تلاش و پیگیری در کنار نوآوری و خلاقیت

تیم ما

سعید سعیدی
مدیر فنی
امیر ثابتی
مدیر فروش
فرهاد عظیمی
مدیر عامل
نازنین عبادی
مدیر  اجرایی